Kauczuk silikonowy (VMQ)


Temperaturowy zakres pracy wynosi: od-60 do +200°C, krótkotrwale do 230°C.
Silikonowe uszczelnienia nie mogą być używane do pracy ruchowej, ponieważ wykazują małą wytrzymałość na zerwanie i rozdzieranie oraz mała odporność na zdzieranie.

DOBRA ODPORNOŚĆ: BRAK ODPORNOŚCI:
  • oleje i smary mineralne,
  • rozcieńczone roztwory soli,
  • alkohole,
  • wodę do 100°C,
  • warunkowo odporne na niepalne  hydrauliczne ciexze HSD.
  • stężone kwasy i zasady,
  • estry i etery,
  • węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
  • parę wodną powyżej 100°C.